חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  לאו דזה
  Laozi  
0618-3542-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1200-1600262 גילמןסמינר פרופ פת שמיר גליה
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

במרכז הסמינר תעמוד הקלאסיקה החשובה ביותר של הדאו בסין, הידועה כ"ספר הדרך והסגולה" (Daode jing) או "הלאו דזה" (Laozi). הטקסט מציג פואטיקה פרקטית, פילוסופיה לא-תיאורטית, דת אתיאיסטית, מטפיזיקה של היום-יום, מיסטיציזם ארצי, פוליטיקה לא מעורבת ופמיניזם בן יותר מ-2,000, ששואל: "שערי השמים נפתחים ונסגרים - התוכל להיות נקבה?" נתייחס לעושר ההבנות של הטקסט וננסה לבחון את הקשר ביניהן לבין הגרסאות השונות שלו. נדון במרחב הרעיוני והפרשני של הטקסט, נברר את הערך הפילוסופי של ריבוי הגרסאות, ריבוי הפרשנויות, העמימויות והחידות העולות מן הטקסט.

ציון: 40% השתתפות פעילה והגשת 3 מטלות. 60% עבודת סמינר או עבודת רפרט

דרישת קדם: השתתפות בשיעור מבוא לפילוסופיה סינית או השלמת פרקי קריאה שינתנו בשבוע הראשון לסמינר

עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 16.09.2018.

Course description

The Laozi presents practical poetry, anti-theoretical philosophy, inconsistent logic, atheistic religion, daily metaphysics, earthly mysticism, non-active politics, and ancient feminism. This plurality of ideas and interpretations is perhaps a major attraction to many human minds, occupied in the modern world with a text that was composed over 2,000 years ago. The Laozi or Daode Jing is still open to deliberation and sinological debates regarding its versions, its time and its authorship; and the manifold versions of translation prove that the text is still open to disparity and dissent. In the seminar we will discuss the versions to Laozi's life or to the Laozi's authenticity, the even a more numerous variety of interpretations to the text and its denotations, and the implications of this puzzle on its ideas.

 Prerequisite: Participation in the Introduction to Chinese Philosophy or complementary introductory reading

Grade:40% - active participation (including 3 short papers); 60% - final paper.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | פילוסופיה
0618-3542-01 לאו דזה
Laozi
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | פרופ פת שמיר גליה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת