חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  אמנות ופוליטיקה
  Art and Politics  
0618-3429-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1200-1400319אגילמןסמינר פרופ טאובר צבי
סמ'  ב'1200-1400319אגילמןסמינר
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס: הכרת עיונים מתולדות ההגות המערבית, המתייחסים לזיקות שבין אמנות לפוליטיקה.

נושאי הקורס: הקורס עוסק בעיקרו של דבר בחיבור של פ.שילר, על החינוך האסתטי של האדם בסדרת מכתבים (1795), ובחיבור של ה.מרקוזה, הממד האסתטי (1978). כמו כן, עולות בו לדיון תפישותיהם של אפלטון, רוסו, היינה, מארקס, ברטון, ברכט, קאמי, אדורנו, ואחרים. הערה: הנושאים עשויים להשתנות קמעא בהתאם לעניין התלמידים.

אופן הלימוד: הרצאות מבוא, קריאת טקסטים, דיון, הכנות אישיות לכתיבת עבודה סמינריונית.

רשימות ספרות ראשונית ומשנית תחולקנה לתלמידים בתחילת הקורס.

עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 16.09.2018.

Course description

Course Objectives: Introducing ideas from the history of western philosophy concerning the relations and affinities between art and politics.

Course Topics: Relevant discussions of Plato, Rousseau, Heine, Marx, Breton, Brecht, Camus, Adorno and others, but mainly Schiller's On the Aesthetic Education of Man (1795) and Marcuse's The Aesthetic Dimension (1978).

Method of Teaching: Introductory lectures, guided reading, classroom discussion and personal tutoring for writing seminar papers.

A Bibliography of primary and secondary literature will be distributed at the beginning of the semester.

Student Assignment: A seminar or referat paper.

 

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | פילוסופיה
0618-3429-01 אמנות ופוליטיקה
Art and Politics
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | פרופ טאובר צבי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת