חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  Epistemology of Metaphysics
  Epistemology of Metaphysics  
0618-3018-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1000-1200301 ביה"ס לשפותסמינר ד"ר קובץ' דוד
סמ'  ב'1000-1200301 ביה"ס לשפותסמינר
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
הקורס מועבר באנגלית
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

שם המרצה: ד"ר דוד מרק קובאץ'

המטאפיזיקה מתוארת פעמים רבות כלימוד של המציאות ברמתה הבסיסית ביותר, בעוד שהאפיסטמולוגיה חוקרת את מה שאנו יכולים לדעת על אודותיה. בסמינר זה נבחן מספר שאלות העומדות בצומת הזו, למשל, מה ניתן לדעת על מבנה המציאות? שאלות הנוגעות אפיסטולוגיה מודאלית, ידע על אודות אובייקטים מופשטים וההבחנה של המטאפיזיקה והמדעים האמפיריים. הסמינר יתבסס על קריאה של מקורות עכשוויים בתחום.

עבודת סמינר/רפראט 65%, 35% נוכחות והשתתפות.

הסמינר יתקיים בשפה האנגלית.

עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 16.09.2018.

Course description

Dr. David Mark Kovacs

Metaphysics is often characterized as the study of reality at the most basic level of description possible, whereas epistemology as the study of what we can know. In this seminar, we will survey some questions at the intersection of these two areas: what can we know about the structure of reality? Our readings will center on contemporary works in a few select topics. Possible themes to be covered include modal epistemology, knowledge of abstract objects, evolutionary debunking arguments against metaphysical knowledge, and the demarcation of metaphysics from the empirical sciences

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת