חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  סימבוליזם בהגותו של קאנט
  Symbolism in the Philosophy of Immanuel Kant  
0618-3017-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1600-2000362אגילמןסמינר ד"ר רכטר עפרה
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

מושגי הסימן, הסמל והסימבוליזם מעסיקים את קאנט החל מכתביו הקדם-ביקרתיים המוקדמים,אך מקומם לא נפקד גם עם הופעת  מושגי האינטואיציה, הצורה הסינתזה והכח המדמה בביקורת התבונה הטהורה, ולהם תפקיד חשוב בפילוסופיה המעשית וביקורת כוח השיפוט- בפרט במחשבתו של קאנט על המתמטיקה, על האל, על המוסרי ועל היפה. בסמינר נעסוק בתכנם וחשיבותם של מושגים אלה במחשבה הביקורתית של קאנט ובהתפתחותה, נבחן את מקומו של הסימבוליזם במסגרת תורת הקונסטרוקציה ותורת הייצוג של קאנט ונבחן את היחסים שבין ההקשרים השונים בהם נדרש קאנט לרעיון של הסימבולי.

מומלץ רקע כלשהוא בקאנט

דרישות הקורס: נוכחות וקריאה והשתתפות.

מטלה מסכמת: עבודת סמינר או רפרט

עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 16.09.2018.

Course description

The notions of sign and symbol appear in Kant’s early precritical writings and reappear after the introduction of the notions of intuition, the forms of intuition and the imagination in the Critical period from the Critique of Pure Reason through the practical philosophy and in the Critique of Judgment these notions play important roles. They figure in Kant’s discussion of mathematics, God, morality and the beautiful. In this seminar we consider the significance of these notions in Kant’s thought and its development.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת