חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  קריאה בכתביו של י.ג. הרדר
  Readings in the Writings of J.g. Herder  
0618-3016-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1200-1600362אגילמןסמינר ד"ר פרבר עילית
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הסמינר יוקדש לקריאה צמודה במבחר כתביו של י.ג. הרדר (1744-1803). נדון בכתביו של הרדר בנושא הפילוסופיה של ההיסטוריה, ביקורת הנאורות, ספרות, כתבים אסתטיים וכתביו בנושא הפילוסופיה של השפה. התלמידים יידרשו לקרוא בכתביו של הרדר לקראת כל שיעור ולהגיש מטלות קצרות בנושא לאורך הסמסטר.

דרישות הקורס: נוכחות בשיעורים, הגשת מטלות קצרות במהלך הסמסטר, עבודה סמינרינית / עבודת רפרט

מרכיבי הציון: 20% נוכחות והגשת מטלות, 80% עבודה סמינריונית / עבודת רפרט

עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 16.09.2018.

Course description

The seminar will be devoted to close reading in the writings of J. G. Herder's (1744-1803). We will discuss Herder’s ideas regarding the philosophy of history, his criticism of the Enlightenment, literature, aesthetic theory and the philosophy of language. Students will be required to read from Herder’s writings each week and submit a few short papers during the semester.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | פילוסופיה
0618-3016-01 קריאה בכתביו של י.ג. הרדר
Readings in the Writings of J.g. Herder
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר פרבר עילית

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת