חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  שפינוזה: מאמר תיאלוגי מדיני
  Spinoza: Theological-Political Treatise  
0618-3015-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1000-1400262 גילמןסמינר ד"ר נעמן נועה
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

בחיבורו "מאמר תיאולוגי מדיני" שפורסם בעילום שם בשנת 1670, מציע שפינוזה מודל חדשני של פרשנות המקרא וסוג חדש של תיאוריה פוליטית הקוראים תיגר על ההשקפות המקובלות על טבע החברה, הדת והמדינה. חיבור זה, מן המשפיעים ביותר בהיסטוריה של המחשבה המערבית, מהווה דוגמא מרתקת ונדירה של פילוסופיה מעשית או שימושית המכוונת לתכלית חברתית ופוליטית ולא פילוסופית-תיאורטית גרידא. אך בצד תכליתו המעשית, החיבור נועד גם להגן על הדוקטרינות הפילוסופיות הרדיקאליות של שפינוזה שנכללו באותה עת בטיוטת ה״אתיקה״ אך טרם ראו אור. במהלך הסמינר ננסה להבין את התמות המרכזיות של "מאמר תיאולוגי מדיני", המפורשות והמובלעות, ואת המוטיבציות שהביאו לכתיבתו. כמו כן ננסה לזהות את ההנחות המטאפיסיות שביסוד חיבור זה ולבחון את יחסן למטאפיסיקה של ה"אתיקה".

 דרישות הקורס: נוכחות, קריאה שבועית של החומר, והגשת מספר תגובות כתובות בהיקף של 1 עמוד במהלך הסמסטר (חובת הגשה ללא ציון).

מטלת סיום: הגשת עבודה סמינריונית/עבודת רפרט.

עבודות סמינריוניות ורפראטים מסמסטר א', יש להגיש למזכירות החוג עד 6.05.2018.

Course description

Spinoza’s “Theological-Political Treatise,” anonymously published in 1670, offers an innovative method of Biblical exegesis and poses a serious challenge to some of the most controversial issues discussed in the Dutch Republic of his time. The seminar is dedicated to a close reading of this text. We will also discuss Spinoza’s theoretical and practical objectives in this work, his main motivations for publishing it, and the underlying metaphysical foundations of Spinoza’s views on the relations between ethics, politics, and religion.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת