חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  ולטר בנימין על לשון והיסטוריה
  Walter Benjamin On Language and History  
0618-3012-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1400-1800262 גילמןסמינר ד"ר פרבר עילית
פרופ פרידלנדר אלחנן
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הסמינר יוקדש להבנת הקשר הפנימי בין תפיסת הלשון ותפיסת ההיסטוריה של בנימין. נרצה לחשוב כיצד בנימין מבין מונחים כגון מהות, אידיאה, שפה, ומרחב משמעות, כך שאינם מאופיינים כלוגיים בלבד, אלא באותה עת גם כהסטוריים. ננסה לאפיין כיצד חקירה פילוסופית שמציגה את האמת של מרחב משמעות מובנת כחשיפתו של מקור ופותחת אופק של מימוש הסטורי. בפרט נרצה להעלות את השאלה של האפשרות של מטריליזם הסטורי תוך בחינת  ההכרח של הקונקרטיות  בהצגתה של קונפיגורציה פילוסופית (במקרה הקיצוני בכתיבה על הפאסאז׳ים של פריז).

במהלך הסמינר נעמיד את מחשבתו של בנימין כנגד תפיסות מרכזיות כגון אלה של הגל, מרקס וניטשה.

בין כתביו של בנימין שנקרא בסמינר:

על הלשון בכלל ועל לשונו של האדם

משימתו של המתרגם

מקור מחזה התוגה הגרמני (קטעים נבחרים)

פרוייקט הפאסאז׳ים (קטעים נבחרים)

על מושג ההיסטוריה
 

עבודות סמינריוניות ורפראטים מסמסטר א', יש להגיש למזכירות החוג עד 6.05.2018.

Course description

The seminar will be devoted to the understanding of the inherent connection between Benjamin’s philosophy of language and his conception of history. We will discuss how Benjamin considers terms such as essence, idea, space of meaning and language, as not merely logical but historical as well. We will ask how the philosophical presentation of truth in the medium of meaning

can open the horizon of historical actualization. Specifically, we will discuss the possibility of historical materialism while considering the essential role of the concrete for a philosophical configuration (a radical case would be Benjamin’s work on the Paris arcades). Benjamin’s thought will also be considered against the background of philosophical conceptions such as those of Hegel, Marx and Nietzsche.

Among the texts we will discuss in the seminar: “On Language as Such and on the Language of Man,” “The Task of the Translator,” “The Origin of the German Trauerspiel,” “The Arcades Project,” “On the Concept of History.”

 

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | פילוסופיה
0618-3012-01 ולטר בנימין על לשון והיסטוריה
Walter Benjamin On Language and History
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | ד"ר פרבר עילית

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת