חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  ברנדום - משמעות לשונית, פרקטיקה היסקית וקונבנציה חברתית
  Brandom - Linguistic Meaning, Inferential Practice and Social Convention  
0618-3011-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1400-1800262 גילמןסמינר פרופ דרזנר אלי
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

בסמינר זה נעסוק בעיקרי משנתו הפילוסופית של רוברט ברנדום (Brandom), על פיה משמעות לשונית ותוכן מנטלי מושגי נגזרים מפרקטיקה היסקית פומבית המוסדרת על ידי מוסכמות חברתיות. הדיון יסתמך בעיקר על טקסטים של ברנדום עצמו, וכן על מקורות נוספים.

 חובות: נוכחות, קריאה, רפרט בכתה, כתיבת עבודה סמינריונית או רפרט.

ציון: על סמך העבודה.

עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 16.09.2018.

Course description

In this seminar we discuss the main tenets of the philosophy of Robert Brandom, according to whom linguistic meaning and conceptual mental content arise from socially governed inferential practice. We will study primarily Brandom's own texts, but also other sources.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת