חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  Introduction to the Philosophy of Mind
  Introduction to the Philosophy of Mind  
0618-2673-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1600-1800317 גילמןשיעור ד"ר קובץ' דוד
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
הקורס מועבר באנגלית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מרצה: ד"ר דוד מרק קובאץ'

קורס זה מציע מבוא לפילוסופיה של הנפש. מהם היחסים בין נפש לגוף? האם וכיצד גורמות תופעות נפשיות לשינוי בעולם הפיזי? האם רובוטים יכולים לחשוב? האם המחשבה שלנו מתרחשת כולה בתוך ראשנו או שאובייקטים בעולם החיצון לוקחים בה חלק? בקורס נבחן שאלות שלה, ונשאל האם חלק מהשאלות הללו מגבילות למעשה את יכולנו לתת מענה לשאלות אחרות. בקורס נדון בבעיות הבאות: דואליזם ומאטריליזם בפילוסופיה של הנפש, סיבתיות מנטלית, בינה מלאכותית, אינטנציונליות והדיון האינטרנליסטי-אקסטרנליסטי לגבי תכן מנטלי.

השיעור יסתיים בבחינת כיתה.

השיעור יתקיים בשפה האנגלית.

 

Course description

Dr. David Mark Kovacs

This class provides an introduction to the philosophy of mind. What is the relation between the mind and the body? How can mental phenomena bring about changes in the physical world? Could a robot think? What makes a thought a thought about something? Does our thinking take place entirely in the head, or do objects in the external world directly participate in it? We will survey these and similar questions, mostly relying on important contemporary works in the area. We will also consider how, if at all, some of these questions constrain the range of answers that could be given to the others. Topics to be covered include: dualism and materialism in the philosophy of mind, mental causation, artificial intelligence, intentionality, and the internalism-externalism debate about mental content.

 Pre-requisites: none (having taken any other class in analytic philosophy, e.g. Introduction to the Philosophy of Language, Introduction to Metaphysics and Epistemology, or Introduction to Philosophy of Science, would help; consult me if you have no background in analytic philosophy)

Assessment: a take-home final exam

Grade components: 100% exam

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת