חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  תורת המוסר - שיעור המשך
  Advanced Ethics  
0618-2601-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1600-1800282 גילמןשיעור פרופ פרידלנדר אלחנן
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

שיעור זה יוקדש להבנת מקומו של מושג החופש  אצל מספר הוגים מרכזיים בעת החדשה. נרצה לבחון את הקשרים שבין חופש לבין מושגים מרכזיים אחרים בתחום המוסר כגון טבע, רצון ופעולה, חוק, חובה מוסרית, קהילה, אופי, חטא וגאולה. הבסיס לפיתוח שאלות אלה יהיה המרחב הנפתח בכתביו של קאנט. נקרא מתוך הנחת יסוד למטפיזיקה של המידות, ביקורת התבונה המעשית והדת בגבולות התבונה בלבד. בחלקו השני של השיעור נתמקד ביקורתו של הגל  על קאנט ובהבהרת הקשר שבין חירות לבין החיים האתיים (נקרא בפנומנולוגיה של הרוח ובפילוסופיה של המשפט). חלקו השלישי של השיעור יתמקד בביקורת המוסר ובקשר שבין חירות והתעלות עצמית בגנאלוגיה של המוסר ומעבר לטוב ולרוע של פרידריך ניטשה.

השיעור יסתיים במבחן כיתה.

Course description

The course will be devoted to elaborating the concept of freedom in central thinkers of the modern age. We shall consider the relationships between freedom and other central concepts in moral theory, such as nature, will, duty, community, character, sin and redemption. The basis for developing this problematic will be sought in the space opened in Kant’s writings. We shall read from Groundwork of the Metaphysics of Morals, The Critique of Practical Reason and Religion Within the Bounds of Reason Alone. The second part of the course will be devote to Hegel’s critique of Kant and to his elaboration of the internal relation between freedom and ethical life.

 

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | פילוסופיה
0618-2601-01 תורת המוסר - שיעור המשך
Advanced Ethics
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | פרופ פרידלנדר אלחנן

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת