חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  שיעור יסוד - מיהו אלוהים והאם הוא שומע אותי
  Who is God and Does he Listen  
0618-2551-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1400-1600279 גילמןשיעור ד"ר ורבין נחמה
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס עוסק בשאלת טבעו של האל: בשאלה מיהו והאם הוא יכול להקשיב לנו. העיסוק בשאלה מתבצע מתוך שתי נקודות מבט: זו של הפילוסופים המניחים מראש שהאל הוא כליל השלמות, וזו המתחילה בהתגלות, כפי שהיא מופיעה בכתבי הקודש. נתמקד ברמב"ם ובתומס אקווינס הרואים את האל ככליל השלמות, אף שהם נוקטים עמדות שונות בנוגע ליכולתנו לתארו ככזה. כמו כן, נתבונן בנרטיבים דתיים שונים, כגון, עקדת יצחק וספר איוב, מהם עולה דמות אל מורכבת ומטרידה, ובקריאות שונות שלהם.

דרישות קדם: מבוא לפילוסופיה של הדת. תלמידים שלא למדו מבוא לפילוסופיה של הדת ומעוניינים להירשם לקורס ידרשו להגיש דו"ח קריאה ללא ציון על טקסטים מרכזיים מתוך המבוא לפילוסופיה של הדת בהיקף של 5 עמודים .

קבלת קרדיט על קורס זה מותנית בהשתתפות בלפחות שני שלישים מהשעורים והגשת עבודה קצרה בסוף הקורס. הציון מורכב מציון העבודה.

Course description

The course deals with the question of God's nature: with who He is and whether He can listen to us. It approaches the question from two perspectives: 1) a philosophical one, which presupposes that God is "that than which nothing greater can be perceived" and, 2) from the perspective of revealed religion, through the examination of scriptural narratives. We shall focus on Maimonides and Aquinas who presuppose God's perfection, despite their differing views concerning our capacity to describe Him. We shall also focus on disturbing biblical depictions of God, e.g., in the binding of Isaac and the book of Job, and the manners in which they were read and interpreted.

 Prerequisites: Introduction to philosophy of religion. Students who had not taken Introduction to philosophy of religion will be required to submit a 5 page reading report of central readings from the Introduction to philosophy of religion course (to be submitted by April 10th, 2018).

 Credit for this course requires: 1) Participating in, at least, two thirds of the classes.

2) Submitting a short paper in the end of the course.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת