חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  שיעור יסוד - לייבניץ: פרספקטיבה ואינסוף
  Leibniz: Perspective and Infinity  
0618-2495-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1400-1600279 גילמןשיעור ד"ר נעמן נועה
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

במאמר "על הקונטינגנטיות" כותב לייבניץ: "ישנם שני מבוכים ברוח האנושית; האחד עניינו בהרכב הרצף והאחר בטבע החירות, ושניהם נובעים מאותו מקור, האינסוף".

 בשיעור זה נדון בסוגיות מרכזיות בפילוסופיה של לייבניץ במטרה להבין את היחסים הפנימיים בין שני מושגי מפתח בהגותו – מושג הפרספקטיבה ומושג האינסוף. נבחן מובנים שונים של אינסוף העולים בהקשרים שונים של הגותו וננסה להבין את יחסם אל המוגבל והסופי. יחס זה ייבחן אגב הדיון בסוגית החופש האנושי, מעמד החומר, הניתנות לחלוקה לאינסוף של החומר, היחסים בין הנפש לגוף, בעיית הטעות, רעיון הביטוי או השיקוף (expression), והיחס בין האדם לאל. תשומת לב מיוחדת תינתן לנוכחות של האינסוף בכל אחת מתפיסותיה של הרוח הסופית, כמרכיב הבלתי מפוענח והבלתי מודע שלה, ולאופן בו, בהיותה "פרספקטיבה" או "נקודת מבט" של אלוהים על היקום, היא מכילה בתוכה את האינסוף.

 הנוכחות בשיעורים חובה. התלמידים יתבקשו לקרוא חלקים נבחרים מכתבי לייבניץ ומספר טקסטים פרשניים ולהגיש מספר תגובות קצרות בנות 1 עמוד במהלך הסמסטר (חובת הגשה ללא ציון). רשימה ביבליוגרפית מלאה תינתן בתחילת הקורס.

מטלת סיום: בחינת בית.

Course description

“There are two labyrinths of the human mind, one concerning the composition of the continuum, and the other concerning the nature of freedom, and they arise from the same source, infinity” (Leibniz, On Contingency).

This course introduces students to central themes in the philosophy of Leibniz, with a special focus on the notions of perspective and infinity and the interrelations between them. We will discuss the Leibnizian key metaphor of the individual substance as “God’s perspective of the universe”, as well as various Leibnizian approaches to infinity, and will address the idea of the finite substance as containing infinity within itself. The interconnections between the finite and the infinite will be examined through a discussion of a wide range of Leibnizian issues such as, for example, human freedom; the ontological status of matter; the infinite divisibility of matter, mind-body relations; the problem of error; the universal principle of expression; and the relation between man and God.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת