חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  פילוסופיה של השפה - שעור המשך
  Advanced Course in the Philosophy of Language  
0618-2401-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1400-1600279 גילמןשיעור פרופ דרזנר אלי
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בשיעור זה נעסוק באופן מעמיק במספר נושאים מרכזיים בפילוסופיה של הלשון, כפי שהם באים לידי ביטוי בכתביהם של פילוסופיים מרכזיים בחלק השני של המאה ב- 20 ותקופתנו אנו. בלב הקורס יעמוד הדיון בשאלת המשמעות הלשונית: מהי משמעות זו, ומדוע למבעינו ישנה המשמעות שאנו מורגלים לייחס להם. נקשור דיון זה למספר סוגיות קונקרטיות, כגון שאלת ההצבעה, הדיון במושג אמת, הוויכוח בנוגע להבדל (אם יש כזה) בין משמעות מילולית למשמעויות נלוות, ושאלת המבנה הלוגי של משפטים הכוללים דיווח על מבעים ("אמר ש- ")  והאמנות ("חושב ש- "). בנוסף, נלבן את הקשרים שבין שאלת המשמעות הלשונית לבין שאלות פילוסופיות מרכזיות המשיקות לה, בפרט שאלת מהותן של סברות מחד ומהותה של הלוגיקה מאידך. בין הפילוסופים שנקרא מכתביהם נמצאים  ברנדום, דאמט, דיוידסון, טרסקי, פטנאם וקווין.

חובות התלמידים: קריאת חומר הקריאה של הקורס והשתתפות בשיעורים.

ציון סופי – על סמך בחינה.

Course description

In this course we deal with several key issues in the philosophy of language, as they arise in the writings of several major philosophers of the second part of the 20th century and up to the present. At the heart of the course will be the question of linguistic meaning: What it is, and what makes it the case that our utterances have the meaning they do. We will examine how this central issue is related to several semantic questions, such as that of reference, the nature of truth, the debate over the viability of the notion of literal meaning, and the question of the logical structure of sentences reporting what people say and believe. Also, we will look into the connections between the question of linguistic meaning and important philosophical issues in adjacent fields, e.g., the nature of belief on the one hand and logic on the other. Among the philosophers from the writings of whom we shall read are Brandom, Dummett, Davidson, Putnam, Quine and Tarski.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת