חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  שיעור יסוד - אנליטיות וא פריוריות
  Analyticity and A priority  
0618-2310-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1200-1400279 גילמןשיעור ד"ר רכטר עפרה
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

האם זו שגיאה להאמין שיש ידע א פריורי, שיש משפטים אנליטיים, אמת מושגית? שמושג האנליטיות ומושג הא פריוריות הם קוהרנטיים או בעלי כוח הסברי או פילוסופי כלשהו? אם כן, זו שגיאה מעניינת, שהרי גבולות האינטלקט האנושי מעסיקים את הפילוסופיה מראשיתה. ההבחנה של קאנט בין האנליטי לא פריורי (מהלומה לפרוייקט המודרני ה״דוגמטי״), החזרה של קוויין לרעיון שהאנליטיות היא אידיאל דוגמטי, והאנליטי א פוסטריורי של קריפקה הן רק דוגמאות בולטות לפוריותה של הספקנות הפילוסופית שמושכים הרעיונות הללו. בחלקו הראשון של שיעור זה נעמוד על המוטיבציות והפירות של האינטואיציות המנוגדות בדבר מושג האנליטיות. בחלק זה של השיעור נתעכב על הרעיון של אנליזה מושגית, נלמד על פרדוכס האנליזה, ונעורר את השאלה אלו תכונות על אנליזה כזאת לשמר. ההתמודדות הפילוסופית הפוריה, מרחיקת הלכת והנועזת ביותר עם שאלת גבולות האינטלקט מצויה בנסיון להוכיח שהמתמטיקה היא במהותה ביטוי מפואר של האינטלקט ולא שדה אפיסטמי ואונתולוגי עצמאי. ואולם, אפילו האופי המושגי או הלוגי של המתמטיקה לא יפתור את שאלת הא פריוריות של המתמטיקה: שאלה זו פשוט מוסבת לשאלה באיזה מובן הלוגי או האנליטי הוא א פריורי. במהלך הסמסטר נכיר שאלות אלה מקרוב מתוך לימוד מקומן בהקשרים פילוסופיים נבחרים בהן הן מפותחות.

דרישות הקורס: נוכחות וקריאה. הגשת שאלות על חומר הקריאה בכתב.

מטלה מסכמת: בחינת כתה.

מבנה הציון: 15% השתתפות, 85% מבחן כתה.

לשיעור היסוד מומלץ קריאה מודרכת יום וקאנט או מבוא הכרה מטפיזיקה או מבוא לשפה.

Course description

Is it a mistake to believe that there is a priori knowledge, that some truths are analytic or conceptually true, that analyticity and a priority are coherent notions and can be explanatory or otherwise philosophically valuable? If so, that is one interesting mistake! The limits of the human intellect have been a dominant preoccupation since the dawn of philosophy. Kant’s wedge between the analytic and the a priori has been a blow to the Modern “dogmatic” philosophical enterprise of uncovering the conceptual basis of metaphysics, Quine’s revival of the notion that analyticity is a dogmatic ideal, and Kripke’s analytic a posteriori are pivotal examples of philosophical skepticism drawn by these notions and the projects they underpin. Arguably the most fruitful, far reaching and daring confrontation with the question of the limits of the intellect is the attempt to establish the logical or analytic basis of mathematics. But even establishing that mathematics is analytic in its core would not address but shift the question about the nature of its a priority. In this course we will look closely at these tensions and questions.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת