חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  שיעור יסוד: גוף ונפש
  Body and Thought  
0618-2116-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1000-1200280 גילמןשיעור פרופ רונן רות
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

כדי לדחות את האפשרות לעסוק בגוף כשאלה פילוסופית ובין אם כדי להצביע על ייצוג הגוף באמצעות המחשבה כאתגר פילוסופי ראשון במעלה.

ההקשרים בהם נעסוק כוללים את ההגיון השישי של דקרט (מתוך ההגיונות), ״רגשות הנפש״ של דקרט, ״על הנפש״ של אריסטו (טקסט שעוסק בגוף שהנפש מניעה ומחייה אותו), מושג הדחף של פרויד, מושג החיים בפסיכואנליזה, מרלו-פונטי ומחשבת הגוף, וכן החיבור אודות ״מהי מחשבה?״ של היידגר.

חובות הקורס: בחינת כיתה

Course description

This course will address some of the central contexts in which thought’s relations to the body are approached in philosophy. This is either done in order to exclude the body as posing a philosophical question and to stress the primary place of thought and the mind. Or, in order to stress the philosophical challenge posed by the body.

The contexts in which the body-mind problem will be addressed are: Descartes’ 6th mediation, “Passions of the Soul” (also by Descartes), “On the Soul” (by Aristotle), Freud’s concept of “drive”, the notion of “Life” in psychoanalysis, Merleau-Ponty and the possibility of conceptualizing the body, and Heidegger’s “What is called Thinking?”.

 Final obligation: home exam.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת