חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  מבוא לאסתטיקה
  Introduction to Aesthetics  
0618-1059-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1200-1400144 גילמןשיעור פרופ רונן רות
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

אסתטיקה היא התחום בפילוסופיה שעוסק ביופי, בנשגב ובהנאה שקשורה בהם. אך ביסודה האסתטיקה עסוקה בשאלת היחס בין האמנות לאמת ובין האמנות והיופי לבין הידע. שיעור מבואי זה יעסוק ביופי ובהנאה ביחסם לאמת ובכך יתווה את האופן הפילוסופי לעסוק בנושאים אלה בהיסטוריה של המחשבה על האמנות. ההוגים בהם יעסוק הקורס: אפלטון, אריסטו, קאנט, שופנהאואר, היגל, ניטשה, היידגר, ואחרים.

מן הנושאים בהם יעסוק הקורס:

מהו מעשה האמנות? מהו יופי? מהם היחסים בין הצורה והדימוי האמנותיים לבין האידיאה והמושג המוחלט? היכן קיים היופי? האם האמנות עניינה ייצוג ואשליה? מדוע יש ריבוי אמנויות? האם האמן הוא גאון או ככל האדם? מהי הפוליטיקה של האמנות?

 השיעור יסתיים בבחינה.

Course description

Aesthetics is the philosophical domain consecrated to beauty, the sublime and to the pleasure they produce. But the main issue aesthetics addresses is the relation of art and of beauty to truth and to knowledge. This introductory course will address the question of what makes beauty and pleasure philosophical issues through the relation of beauty to truth in the history of thought about art. The course will address the following philosophers: Plato, Aristotle, Kant, Schopenhauer, Hegel and Nietzsche. The course will address the following topics: the artistic act and the artwork, the notion of beauty (as idea or as matter), art as representation and illusion, beauty and aesthetic judgment, the relation of the sensible image to the idea and the concept, what is aesthetic experience, why is there a plurality of arts, the artist as genius or as “everyman”, the politics of art.


 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת