חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  מבוא לפילוסופיה של השפה
  Introduction to the Philosophy of Language I  
0618-1015-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1400-1600144 גילמןשיעור פרופ דרזנר אלי
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בשיעור זה נעסוק במספר סוגיות יסוד בפילוסופיה של השפה – בתוכן השאלות מהי משמעות לשונית, מהו הקשר בין שפה ועולם וכיצד קשורות שפה ומחשבה. נדון בשאלות אלה ואחרות תוך התייחסות לכתביהם של מספר פילוסופים מרכזיים שפעלו במהלך המחצית השנייה של המאה ה- 19 והחלק הראשון של המאה ה- 20. בפרט, נעסוק, בין השאר, בעמדותיהם של פרגה (שרבים רואים  כאבי העיסוק הפילוסופי המודרני בשפה), ראסל, קרנפ וויטגנשטיין.

דרישות קדם – מבוא ללוגיקה.
השיעור יסתיים במבחן.

Course description

In this course we consider several key topics in the philosophy of language—among them the questions what is linguistic meaning, how language and world are related, and how language and thought are connected to each other. We consider these questions and others by considering the writings of several major philosophers of the second half of the 19th century and the first part of the 20th century. In particular, we discuss the views of Frege (often thought of as the originator of modern day philosophy of language), Russell, Carnap and Wittgenstein. 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת