חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  קריאה בספר מורה הנבוכים
  Readings in Maimonides' Guide of the Perplexed  
0616-2005-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1200-1400103 רוזנברגשיעור פרופ לורברבוים מנחם
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס להעניק לתלמידים הבנה ראשונית של מבנה יצירתו הקלאסית של הרמב"ם מורה הנבוכים. השיעור עצמו יתבסס על התרגום הימי-ביניימי של שמואל אבן תיבון (אך התלמידים מוזמנים להביא איזה תרגום שמתאים להם ובאיזו שפה שנוחה להם). השיעור יבקש לפתח מיומנויות קריאה בחיבור פילוסופי ביניימי. מבחינת התכנים, השיעור יתמקד בקריאת פרקי מפתח של החיבור העוסקים בתפיסת הפרשנות ובתיאולוגיה הפוליטית שבתשתית החיבור.

נוכחות חובה- מטלת סיום - בחינת בית.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת