חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  זוהר למתחילים-הביוגרפיה הקבוצתית של רשב"י וחבורתו
  Reading Zohar as an Encoded Mystical Group Autobiography  
0616-2004-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1000-1400102 רוזנברגשיעור פרופ מרוז רונית
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

ספר הזוהר, המיוחס לרשב"י בן המאה השניה לספירה, נתחבר ככל הנראה באופן הדרגתי החל מן המאה הי"א. 'תור הזהב' של יצירתו התרחש בספרד בשלהי המאה הי"ג ובראשית המאה הי"ד. מיד עם פרסומו הפך ל'להיט', ובהמשך הזמן אף זכה למעמד של קדושה. הוא נחשב הספר הקבלי המובהק ביותר, עמוד התווך בבנין הקבלה.

בקורס זה נתמקד בשכבה הבשלה ביותר בזוהר, אשר נכתבה בשלהי המאה הי"ג. לקט הטקסטים אותו נקרא, ואשר נכנה בשם חטיבת 'חיי רשב"י' בנוי כולו כסיפורים מעשה אומן, המשובצים בזוהר בפרשות שונות. יחדיו הם יוצרים, תחת מעטה סימבולי כבד, אוטוביוגרפיה קבוצתית. אנו נלמד לפענח את הסימבוליקה, התיאולוגיה והפואטיקה הבונות יחדיו את האוטוביוגרפיה.

נוכחות חובה- מטלת סיום - בחינה.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת