חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  הספרות היהודית שבין התנ"ך וספר הזוהר: הדרכה ביבליוגרפית
  Jewish Literature Between the Bible and the Zohar  
0616-1019-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1600-1800206 רוזנברגשיעור פרופ בוהק גדעון
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס לספק סקירה ראשונית של המגוון העצום של היצירה הטקסטואלית היהודית מהעת העתיקה ומימי הביניים המוקדמים ושל מחקרה האקדמי של ספרות זו. במהלך הקורס נלמד להכיר את הספרות החיצונית מתקופת בית שני, את כתבי מדבר יהודה, את ספרותם של חז"ל, את הספרות ההלכתית המוקדמת, את ספרות התפילה והפיוט, את הספרות האסטרולוגית והמאגית היהודית מהעת העתיקה ומימי הביניים המוקדמים, את הספרות המיסטית היהודית הקדומה, את פרשני המקרא והתלמוד בתקופה שעד המאה הי"ג, ואת הספרות הפילוסופית היהודית שעד מאה זו, ואת שירת החול היהודית של ימי הביניים. בכל פגישה נדון באחד מהקורפוסים הטקסטואליים הללו, הן באמצעות סקירה כללית של הקורפוס בכללותו ושל הטיפול המחקרי בו, הן באמצעות התמקדות בטקסט מייצג אחד. במהלך הקורס יגישו התלמידים עשר מטלות  כתיבה קצרות, ובסופו עבודה אחת בעלת היקף רחב יותר.

נוכחות חובה, מטלה סופית- עבודה.

Course description

The aim of this course is to provide a preliminary survey of the wide range of Jewish texts from Antiquity and the early Middle Ages, and of its academic study. During the course we shall get to know the Apocrypha and Pseudepigrapha of the Second Temple period, the Dead Sea Scrolls, Rabbinic literature, the early halakhic literature, the early prayer and the piyyut, the Jewish astrological and magical texts of Antiquity and the early Middle Ages, the early Jewish mystical literature, the Biblical and Talmudic commentators of the period up to the thirteenth century, the philosophical literature of this period, and medieval Jewish secular poetry. In each meeting we shall discuss one of these textual corpora, both by way of a general survey of the specific corpus and of its academic study and by examining one representative text. During the course the students will submit ten short writing assignments, and at its end one longer written work.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת