חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  הפילוסופיה של הרמב"ם: ת"נ למבוא לפילוסופיה יהודית של ימה"ב
  The Philosophy of Moses Maimonides  
0616-1014-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1600-1800104 רוזנברגתרגיל פרופ אפטרמן אדם
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

 בתרגיל הטקסטואלי נתוודע לפילוסופיה של הרמב"ם מתוך כתביו המוקדמים.נעיין בחלקים מספר המדע במשנה תורה, בהקדמותיו לפירוש המשנה  ואף בחלק מאגרותיו.בתרגיל יינתן דגש על קריאה במקורות ראשוניים והכרת עולמו הניאו-אריסטוטלי של הרמב"ם המוקדם.התרגיל הוא הכנה ללימוד בספר מורה הנבוכים לרמב"ם.

הנוכחות חובה. מטלת סיום- עבודה.

Course description

 This course is aimed at introducing the early philosophy of Maimonides. We will read through some of his early writings (not including the guide). The principles of his synthesis with Noe Aristotelian philosophy will be carefully examined.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת