חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  פרשנות רס"ג והקראים למקרא: טקסטים נבחרים
  The Karaites and Saadiah Gaon on the Bible: Selected Texts  
0612-6011-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1600-1800206 רוזנברגשיעור פרופ פוליאק מאירה
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקראים דחו את התורה שבעל פה היהודית, וקידשו אך ורק את  ספרי המקרא. הם יצרו פרשנות ענפה ומאתגרת על כ"ד ספרים, מימי הביניים עד העידן המודרני. רב סעדיה גאון, עמד מול האתגר הקראי וניסה לחזק את היסודות המסורתיים של היהדות, כולל בפרשנותו למקרא, אך תוך אימוץ חלק מהשיח הקראי, שהיה בעצם שיח משותף לכל יהודי ארצות האסלאם שחלקו את תרבות הספר הערבית. הקורס יתמקד במספר שאלות מפתח בשיח הפרשני בין הקראים לרס"ג, וכן בסוגיות מתוך  הפרושים של שני המחנות לספר תהלים, ישעיהו, התורה, ועוד.

מטלת סיום: עבודה

Course description

In this course, we will analyze selected texts in the medieval controversy between traditional Rabbinic Judaism (as represented in the works of Saadiah Gaon) and Karaite scriptural Judaism. We will concentrate on Psalms, Isaiah, the Pentateuch and other texts in which the inner tensions between the exegetical streams are most focused.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת