חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  פרשנות המקרא היהודית בארצות האסלאם
  Introduction to Medieval Bible Exegesis (Part I)  
0612-6010-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1600-1800208 רוזנברגשיעור פרופ פוליאק מאירה
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

האם ידוע לכם כי פרשנות המקרא היהודית, ובפרט פרשנות ה"פשט", הלשונית-ספרותית, שאלה שאלות ביקורתיות על התנ"ך, על מחבריו, על התפיסות הגלומות בו? היא זכתה לפריחה אשירה  בימי הביניים, במיוחד במאות ה-10 עד ה-12. תרמו לכך התפתחויות שונות, כגון עליית האוריינות בקרב היהודים וחשיפתם להשפעת התרבויות המארחות: זו הנוצרית – בארצות מרכז אירופה ובביזנטיון, וזו המוסלמית – בארצות האסלאם, כולל ספרד. חלק ב של הקורס (סמ' ב') יתמקד במאות ה-14 עד ה-16 והוא יעסוק בפרשנות המקרא בצפון ספרד, בפרובנס ובאיטליה. ההקדמות והשיטות הפרשניות של רבי דוד קמחי, רבי משה בן נחמן ודון יצחק ארבנאל, כמבשר הרנסנס, יידונו, לצד דמויות פחות מוכרות, וזאת בהקשר הביקורתי של עבודתם על המקרא, בפרט בהקשר ההיסטוריוגארפי ולתובנות שהוליכו לצמיחת ביקורת המקרא המודרנית.

נוכחות חובה, מטלה סופית: עבודה

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת