חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  פרשנות ימי הביניים זרמים והתפתחויות (ב)
  Introduction to Medieval Bible Exegesis (Part II)  
0612-1708-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1000-1200208 רוזנברגשיעור פרופ פוליאק מאירה
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

האם ידוע לכם כי פרשנות המקרא היהודית, ובפרט פרשנות ה"פשט", הלשונית-ספרותית, שאלה שאלות ביקורתיות על התנ"ך, על מחבריו, על התפיסות הגלומות בו? היא זכתה לפריחה אשירה  בימי הביניים, במיוחד במאות ה-10 עד ה-12. תרמו לכך התפתחויות שונות, כגון עליית האוריינות בקרב היהודים וחשיפתם להשפעת התרבויות המארחות: זו הנוצרית – בארצות מרכז אירופה ובביזנטיון, וזו המוסלמית – בארצות האסלאם, כולל ספרד. חלק א של הקורס (סמ' א)  סוקר את הזרמים הפרשניים המגוונים והאסכולות החדשות שנוצרו בעידן זה, תוך ליבון היחס שלהם לדגמים פרשניים עתיקים, בפרט אלה המשתקפים בספרות חז"ל.  מספר שעורים בתחילת הקורס יוקדשו לפרשנות המקרא במקורות חז"ל, ולאחר מכן נדון בכל האסכולות המרכזית שהתפתחו במאה העשירית באשכנז, במזרח, בספרד. נעיין במבואות שיטתיים שחיברו פרשני ימי הביניים לעבודותיהם ובמתודות שפיתחו בניתוח הטקסט המקראי. כמו כן נעיין בפירושים רדיקליים, קראיים ואחרים, שיצרו אסטרטגיות קריאה חתרניות של המקרא, ופנו לקהלים חדשים.

נוכחות חובה,  מטלה סופית: בחינת בית.

Course description

Part II of the course will focus on the work of Pre-renaissance exegetes who introduced a new historical and critical dimension to their work on the Bible as precursors of the early modern age of biblical criticism.

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת