חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  מגמות עכשוויות בתיאוריה קווירית ולימודי טרנסג'נדר
  Contemporary Trends in Queer Theory and Transgender Studies  
0607-5421-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1600-1800455 גילמןסמינר ד"ר קדם ניר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מגמות עכשוויות בתיאוריה קווירית ולימודי טרנסג'נדרContemporary Trends in Queer Theory and Transgender Studies

סמינר מתקדם הבוחן מגמות עכשוויות בתיאוריה קווירית ובלימודי טרנסג'נדר משנות האלפיים ועד היום, ומהווה את המשכו של הקורס "יסודות המחשבה הקווירית". בין המגמות שייסקרו: המפנה האנטי-חברתי בתיאוריה הקווירית; קוויריות ולימודי מוגבלויות; תיאוריות אפקט (affect); הומו-לאומיות וטרנס-לאומיות; טרנספמיניזם; אינטרסקס; סקס ופוליטיקה ויראלית בעידן האיידס הגלובלי; קוויריות והלא-אנושי.

An advanced graduate seminar that studies contemporary trends in queer theory and transgender studies from the 2000s to today, and that functions as an upper-level course which begins the discussion where the course “The Foundations of Queer Thought” left off. The seminar will critically review the following developments in queer theory and transgender studies: the anti-social thesis in queer theory; queerness and disability studies; affect theories; homonationalism and transnationalism in biopolitical contexts; issues in transfeminism and intersexuality; sex and viral politics in the Age of Global AIDS;  queering the non-human.

סמינר מ"א, 2 ש"ס (פתוח לתלמידות ב"א משנה ג' ואילך).

מטלת סיכום: רפראט כתוב / עבודה סמינריונית.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0607-5421-01 מגמות עכשוויות בתיאוריה קווירית ולימודי טרנסג'נדר
Contemporary Trends in Queer Theory and Transgender Studies
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר קדם ניר

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת