חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  יסודות המחשבה הקווירית
  The Foundations of Queer Thought  
0607-5420-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1200-1400319אגילמןסמינר ד"ר קדם ניר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

יסודות המחשבה הקווירית* The Foundations of Queer Thought  

סמינר מ"א, 2 ש"ס (פתוח לתלמידות ב"א משנה ג' ואילך).

למרות ניסיונותיה לשמר את גמישותה התיאורטית מבלי להתפשר על כושרה הביקורתי, הואשמה התיאוריה הקווירית בהתמסדות מהירה ובשקיעה בחוסר רלבנטיות עד כי אפילו כמה מההוגים המזוהים ביותר עמה התנערו ממנה והכריזו עליה כמתה. כיצד איבדה התיאוריה הקווירית את הפוטנציאל הביקורתי הגלום בה, וכיצד בכול זאת אפשר לעבוד עם תיאוריה קווירית היום? כנקודת מוצא לפתרון, קורס זה יציע כי מושג ה"קוויר" מופיע בארה"ב בשנות ה-80' וה-90' של המאה ה-20 כתגובה קונקרטית למשבר האיידס, וכי התיאוריה הקווירית היא רק אחד האתרים בהם מתכוננת התגובה לבעיה זו. בחינת הופעתה של הקוויריות בהקשרה ההיסטורי-פוליטי יאפשר לנו ללמוד לא רק מה שהתיאוריה הקווירית עשתה, אלא גם מה היא מסוגלת לעשות מעבר לנושא המיניות. לשם כך, נעמיק בהבנת היסודות התיאורטיים של המחשבה הקווירית שהתגבשו בשנות ה-90' של המאה ה-20 ובראשית שנות האלפיים בשני אתרים מרכזיים— באקדמיה ובאקטיביזם.

Despite queer theory’s attempts to maintain its theoretical malleability without compromising its critical edge, it has been harshly criticized for its compliant institutionalization and for becoming irrelevant, to the extent that some of its founders even declared it dead. How did queer theory lose the critical potential it once embodied, and is it possible to work with queer theory today? In order to approach a solution, we’ll consider the concept of “queer” as a response to the AIDS crisis in the United States during the 1980s and the 1990s, and queer theory as but one site which constitutes this response. Investigating the queer phenomenon in its historical-political context will enable us to study not only what queer theory actually did, but also what it is capable of doing today beyond the question of sexuality. To this end, this seminar will study the theoretical foundations of queer thought that had consolidated in the 1990s and early 2000s in two principal sites: the academia and the activist struggles.

הערה: *סגור למי ששמעה את הסמינר "תיאוריה קווירית: אז והיום" בתשע"ז ותשע"ו.

מטלת סיכום: רפראט כתוב/עבודה סמינריונית

 

סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0607-5420-01 יסודות המחשבה הקווירית
The Foundations of Queer Thought
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | ד"ר קדם ניר

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת