חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  גאווה, נידוי ושינוי: החיים הלהט"בים בעבר ובהווה
  Pride, Rejection, Change: LGBTQ Life in the Past and Present  
1883-0602-01
סמ'  א'1600-1800016 עבודה סוציאליתשיעור ד"ר נור עופר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

תיאור הקורס:
הקורס עוסק בהבנת החיים הלהט"ביים כקבוצה מובחנת בהיבט היסטורי. קהילת הלהט"ב עשתה את דרכה ממחוזות פליליים של ביזוי ונידוי דתי וחברתי אל עבר זהות פוליטית מובחנת הזוכה להכרה מכבדת ולזכויות פוליטיות מעוגנות בחוק. התפתחות זו שינתה את אופי החיים הלהט"ביים לטוב ולרע. הקורס ינוע על הציר ההיסטוריה בחברה המערבית לעבר הבנה אקטואלית של מצב הקהילה והכרות עם מאבקיה להכרה מכבדת ולשיוויון.

נושאי הקורס:
נעמוד על הבנת ההקשר ההיסטורי החברתי של זהויות להט"ביות בחברה בישראל, נבין סוגים שונים של להט"בופוביה, תוך התיחסות למקורותיהם וביטוייהם, נתייחס למושג "קהילה": נראות, מנהיגות, מרכז ופריפריה ונציג התיחסות ביקורתית לקהילת הלהט"ב ומעמד הביניים: הומונורמטיביות, הטרונורמטיביות, הומולאומיות, פינקוושינג

סילבוס מפורט


1883-0602-01 גאווה, נידוי ושינוי: החיים הלהט"בים בעבר ובהווה
Pride, Rejection, Change: LGBTQ Life in the Past and Present
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | ד"ר נור עופר

סילבוס מפורט/דף מידע

מטרות הקורס:
הסטודנטים המשתתפים בקורס יעמיקו את ההיכרות עם מושגים המתארים את המצב החברתי של החיים הלהט"ביים ואת האתגרים החברתיים:  ארון, בושה וגאווה, נידוי, ביזוי, זכויות אדם ואזרח, קוויר, gay liberation, זהויות מיניות (ומקורן כקטגוריות רפואיות סקסולוגיות דכאניות), הטרונורמטיביות, הומונורמטיביות, פינקוושינג, הומולאומיות

הסטודנטים יעמיקו את הבנת זכויותיהם ומחויבויותיהם בחברה בהווה. הם יתבוננו על ההיסטוריה ועל אירועים אקטואליים במבט ביקורתי ויחשפו לפעילויות לשינוי חברתי בתחום.

דרישות הקורס: 
כחלק ממטלות הקורס הסטודנטים ישתלבו בארגונים להטב"ים או יפעלו להעלאת מודעות לאחד הנושאים שנלמדו בקורס בקרב קהלי יעד שונים שיבחרו על ידי הסטודנטים (למשל סטודנטים, צעירים, מקבלי החלטות, הציבור הרחב). המרכיב המעשי יהיה בהיקף של כ 25 שעות ויחד עם הידע האקדמי, יהווה בסיס למטלת סיום הקורס.

הרכב הציון:
השתתפות מלאה ופעילה בשיעורים 15%,

פעילות מעשית לקידום מטרות חברתיות 35%

מטלת סיכום 50% 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת