חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  משפט וכלכלה
  Economic Analysis of Law  
1411-9240-10
סמ'  א'1400-1600100 טרובוביץ משפשיעור פרופ טבח אברהם
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
משפט וכלכלה – פרופ' אברהם טבח
Law and Economics
תורת הכלכלה מהווה כלי ניתוח חשוב ברשותו של המשפטן להבנת השפעתם של כללים משפטים שונים על התנהגות ולעיצובם ואכיפתם של כללי משפט יעילים. קורס זה יתמקד בניתוח כלכלי של סוגיות מרכזיות בענפי משפט שונים, לרבות סוגיות מתחום דיני הקנין (מטרדים), דיני הנזיקין (אחריות מוחלטת לעומת רשלנות), ודיני החוזים (הפרה יעילה ותרופות). ככל שיוותר זמן נעסוק גם במודל הכלכלי של התנהגות פלילית ואכיפת חוק אופטימלית. הסוגיות השונות ינותחו אגב פיתוח התובנות הכלכליות היסודיות, הנחוצות לעוסקים במשפט וכלכלה, כגון: רציונליות, תועלת, שינאת סיכון, יעילות, ועוד. לקורס אין דרישות קדם והוא פתוח לכל הסטודנטים.
קורס חובה לתלמידי משפטים שנה ב' המשלבים חוג נוסף כמו כלכלה, ניהול, חשבונאות.
מרכיבי הציון: בחינה סופית 100%.
אופן הבחינה: עם ספרים.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת