חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  דיני עבודה
  Labor and Employment Law  
1411-9225-01
סמ'  ב'1200-1400308 טרובוביץ משפשיעור ד"ר שמיר הילה
סמ'  ב'1200-1400308 טרובוביץ משפשיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
דיני עבודה – ד"ר הילה שמיר
הקורס יבחן את מערך הדינים החלים על יחסי העבודה בישראל: משפט העבודה האישי והקיבוצי. נבחן את התכליות וההצדקות - הכלכליות החברתיות והנורמטיביות - שבבסיס הבחנת תחום יחסי העבודה ממערכות יחסים חוזיות אחרות, ונדון באופן בו הבחנה זו נעשית תוך עיון ברקע ההיסטורי והאידיאולוגי של דיני העבודה. לאורך הקורס נעסוק בדיני העבודה ככלי חלוקתי מרכזי בהשפעתם של דינים אלה על שאלות של צמיחה ויעילות כלכלית כמו גם על שאלות של ריבוד חברתי ואי שוויון מעמדי. מספר שיעורים יוקדשו לכל אחד מן הכלים הנורמטיביים שמרכיבים את השדה המשפטי בתחום דיני העבודה: חוזה העבודה האישי, חוקי המגן, והסכמים קיבוציים. כמו כן מספר שיעורים יוקדשו להעמקה בסוגיות נקודתיות וביניהן עובדים בחברות כוח אדם, אבטלה, והגירת עבודה.
מרכיבי הציון: עבודות 25%, בחינה סופית 75%.
אופן הבחינה: עם ספרים.
Course description
Labor and Employment Law
The course deals with the legal norms that are relevant workplace relations in Israel, including individual employment law, protective employment legislation, and collective bargaining. The course examines the normative, economic and social justifications to the differentiation of employment contracts and relations from other contractual relationships, and further explores the historical and ideological origins of labor law in Israel. Throughout the course labor and employment law will be understood as a primary tool for distribution and redistribution and as such we will look at the interaction between this field of law and issues of productivity and economic growth as well as on issues of social stratification and economic inequality. Several classes will be dedicated to each of the main normative sources that comprise of this legal fields: the individual employment contract, protective employment legislation, and collective agreements. In addition several classes will look at issues prevalent in the Israeli labor market such as outsourcing, labor migration, and unemployment.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת