חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  משפט מנהלי
  Administrative Law  
1411-9224-10
סמ'  א'0800-1000301 טרובוביץ משפשיעור פרופ קנאור איריס
סמ'  א'0800-1000301 טרובוביץ משפשיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
משפט מנהלי - פרופ' איריס קנאור
Administrative Law
הקורס עוסק בדינים החלים על פעילותן של רשויות המינהל השונות ועל הפיקוח על פעילות זו. המדינה המודרנית מאופיינת בגידול בכוחה ובהיקף סמכויותיה של הרשות המבצעת ובחדירתה לכל תחומי החיים.
הקורס עוסק בהגדרת סמכויותיהן של רשויות המינהל (עקרון חוקיות המינהל) בכללים המתווים את הגינותו של ההליך המינהלי (היוועצות, פרסום, זכות הטיעון, האיסור על משוא פנים ועוד) ובכללים שעניינם הפעלת שיקול הדעת המינהלי (כדוגמת האיסורים על הפלייה, שיקולים זרים ואי-סבירות). פעילותן של הרשויות בתחום המשפט הפרטי, מחייבת התייחסות מיוחדת, בעיקר בתקופה של הפרטה המשנה פעם נוספת את המציאות המינהלית המסורתית. פרק נפרד בקורס מיוחד לביקורת השיפוטית על פעילות המינהל הציבורי - היקפה, סמכויותיה והשאלות המוסדיות שהיא מעוררת.
מרכיבי הציון: עבודות 20%, בחינה סופית 80%.
אופן הבחינה: ללא ספרים.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת