חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  משפט בינלאומי פומבי
  Public International Law  
1411-9223-10
סמ'  ב'0800-1000308 טרובוביץ משפשיעור ד"ר ליבליך אליאב
סמ'  ב'0800-1000308 טרובוביץ משפשיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
משפט בינלאומי פומבי – ד"ר אליאב ליבליך
קורס זה הנו קורס יסוד במשפט בינלאומי פומבי. ככזה, הקורס יסקור את המסגרת הכללית של המשפט הבינלאומי הפומבי, תוך התמקדות בתחומים או הסדרים ספציפיים בעלי חשיבות מיוחדת לקהילה הבינלאומית בעת הנוכחית, וכן לשיח הציבורי והמשפטי בישראל. בין היתר, נעסוק במאפייני הדין הבינלאומי והמגמות ההיסטוריות והתורתיות בהתפתחותו ; נכיר את מקורותיו של המשפט הבינלאומי, את עקרונותיו הבסיסיים, ואת היחס בינו לבין הדין המדינתי, ובפרט הישראלי. נכיר את השחקנים העיקריים בדין הבינלאומי – כגון מדינות, ארגונים בינלאומיים ובתי דין – ונעסוק, באופן מהותי, ביסודות דיני השימוש בכוח, המשפט ההומניטרי, המשפט הבינלאומי הפלילי, דיני זכויות האדם ועוד.
מרכיבי הציון: בחני פתע/בקיאות 5%, עבודות 20%, בחינה סופית 75%.
אופן הבחינה: עם ספרים.
Course description
Public International Law
This course is a basic course in Public International Law. As such, it addresses the general framework of public international law, with special emphasis on issues of key importance to the contemporary international community, as well as to the public and legal discourse in Israel. Among other issues, the course addresses the general characteristics of international law in light of historical trends and jurisprudential development; the sources of international law and its basic principles; and the interaction between international law and domestic law, both generally and specifically in the Israeli context. It furthermore surveys the key international-legal actors – namely states, international organizations and tribunals – and explores basic issues in areas such as the law on the use of force, international humanitarian and criminal law and international human rights law.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת