חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  דיני קניין
  Law of Property  
1411-9221-01
סמ'  א'1200-1400301 טרובוביץ משפשיעור פרופ דויטש מיגל
סמ'  א'1200-1400301 טרובוביץ משפשיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
דיני קניין  - פרופ' מיגל דויטש
Law of Property
מטרתו של הקורס היא להקנות לסטודנט דפוסי חשיבה הולמים בתחום דיני הקניין באמצעות דיון מקיף בסוגיות מרכזיות, בתחום זה. מאמץ עיקרי יופנה לקיום מסגרת של דיון וחילופי דעות באמצעות פתרון ארועים, ובחינתם של נקודות אשר התשובה להם מסופקת.
הנושאים אשר יידונו, בין היתר, הם:
א. מהותה של זכות הקניין; ב. זכות הבעלות; מהותה; דרכי הרכישה והאובדן; ג. ההחזקה והשימוש; השכירות; ד. הבעלות המשותפת; ה. הבית המשותף; ו. שיעבודים; ז. זיקות הנאה; ח. זכות קדימה; ט. העסקה במקרקעין: 1. דרישת הכתב; 2. שיקולים בבניית העיסקה; 3. עיסקאות נוגדות; י. הערת אזהרה; יא. תקנת השוק במקרקעין ובמטלטלין; יב. התיישנות.
מרכיבי הציון: עבודות 15%, בחינה סופית 85%.
אופן הבחינה: עם ספרים.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת