חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  חקיקה ורגולציה
  Legislation and Regulation  
1411-9107-01
סמ'  ב'1000-1200105 טרובוביץ משפשיעור פרופ זיו נטע
סמ'  ב'1000-1200105 טרובוביץ משפשיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
חקיקה ורגולציה - פרופ' נטע זיו
Legislation and Regulation
תחומים רבים בחיינו הפרטיים, המקצועיים והציבוריים מצויים תחת הסדרה שמקורותיה מגוונים. חוקים שחוקקה הכנסת, תקנות מטעם רשויות מנהל, הנחיות וסטנדרטים של גופים שלטוניים מסדירים את איכות המזון שלנו, את יחסינו עם הבנק, את הדרך בה אנו צורכים מדיה אלקטרונית ומקוונת. הם קובעים כיצד מושקעים החסכונות הפנסיוניים שלנו, את מחיר הגז הטבעי המשפיע על חשבון החשמל שלנו, לאיזה בית ספר נרשום את ילדינו והיכן נקבל שירותי בריאות. הגלובליזציה הכניסה לחיינו השפעות של רגולטורים על מדינתיים, המעצבים נורמות קשיחות בתחום זכויות האדם לצד הוראות "רכות" בענייני הלבנת הון. רגולציה לא מדינתית כוללת גם גופים בחברה האזרחית המקומית, הקובעים סטנדרטים בתחום האחריות החברתית של תאגידים (למשל ארגון "מעלה"), כמו גם את "תו התקן החברתי" לעסקים בתחום הנגישות לאנשים עם מוגבלות או תשלום שכר הוגן לעובדים (למשל "במעגלי צדק"). מדובר בחוקים, סטנדרטים, הנחיות ותקינה – בין שמקורה בגוף שלטוני, ארגון לא ממשלתי בינלאומי או גוף מקומי – אשר מסדירים חלקים נרחבים מהפעילות האנושית שלנו. כיצד מתבצעת רגולציה שכזו? מהן השיטות לביצוע רגולציה, מי עושה רגולציה, האם קיים הליך רגולטורי מקובל, מיהם בעלי העניין אליהם מכוונת רגולציה, מהם הכלים הרגולטוריים המרכזיים, איך מתרחש מעבר משיטת רגולציה אחת לשנייה וכיצד נוכל להעריך את ההצלחה או האפקטיביות של מודל רגולטורי כזה או אחר. 
בקורס נדון בנושאים אלו תוך שילוב לימוד עיוני בכיתה עם עבודה על פרויקט מובחן. החומר בכיתה יילמד תוך בחינת מקרי מבחן ממספר תחומי חיים, בהם מופעלים מודלים רגולטוריים שונים. בנוסף, הכיתה תחולק לקבוצות, וכל קבוצה תבחן תחום הסדרה אחד מנקודות מבט שונות: של הגוף המסדיר (הרגולטור), הגוף המוסדר תחת הרגולציה, בעלי העניין השונים ((stakeholders, וניסיון לבצע הערכה באם הרגולציה משיגה את מטרותיה. העבודה עשויה לכלול פגישות עם רגולטורים או ארגונים הפעילים בתחום, בחינת דו"חות ממקורות שונים, הצעות לשינוי או רפורמה רגולטורית, ועוד.
מרכיבי הציון: עבודות 25%, בחינה סופית 75%.
אופן הבחינה: ללא ספרים.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת