חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  דיני נזיקין
  Law of Tort  
1411-9104-12
סמ'  א'1000-1200206 טרובוביץ משפשיעור פרופ הראל אלון
סמ'  א'1000-1200206 טרובוביץ משפשיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
דיני נזיקין – פרופ' אלון הראל
Law of Tort
דיני נזיקין עוסקים באחריותו של הגורם לנזק במצבים שאינם נובעים מהפרת חוזה. הקורס מתמקד בשלושת משטרי האחריות הכללים בנזיקין (נזק מכוון, רשלנות ואחריות חמורה) וכן בהסדרים נזיקיים ספציפיים. כמו כן מנותחים בהרחבה נושאים שונים הקשורים בהטלת אחריות, ובכללם סיבתיות, הגנות, סעדים, והיחס שבין דיני הנזיקין וענפי משפט אחרים.
מרכיבי הציון: עבודות 20%, בחינה סופית 80%.
אופן הבחינה: ללא ספרים.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת