חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  דיני נזיקין
  Law of Tort  
1411-9104-11
סמ'  א'1000-1200204 טרובוביץ משפשיעור ד"ר שור דוד
סמ'  א'1000-1200204 טרובוביץ משפשיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
דיני נזיקין – ד"ר דוד שור
Law of Torts
מבוא לדיני הנזיקין, כולל סקירה של העוולות השונות ודיון בצדדים התיאורטיים של דינים אלה. נבחן את ההסדרים הקיימים בעין ביקורתית, לאור עקרונות של צדק, יעילות כלכלית ושיקולים אחרים.
מרכיבי הציון: עבודות 20%, השתתפות פעילה 10%, בחינה סופית 70%.
אופן הבחינה: ללא ספרים.
סילבוס מפורט


1411-9104-11 דיני נזיקין
Law of Tort
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | ד"ר שור דוד

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת