חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  דיני נזיקין
  Law of Tort  
1411-9104-10
סמ'  א'1000-1200203 טרובוביץ משפשיעור פרופ אברהם רונן
סמ'  א'1000-1200203 טרובוביץ משפשיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
דיני נזיקין – פרופ' רונן אברהם
Law of Tort
קורס יסוד בדיני נזיקין, במסגרתו ילמדו עוולות שונות מפקודת הנזיקין, כמו גם עוולות המצויות בחוקים נוספים, בדגש על חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.  מטרת הקורס הינה להקנות חשיבה מושגית בסיסית על תחום הנזיקיןועל יחסי הגומלין שבין התיאוריה והדוקטרינה. עם השלמת הקורס בהצלחה הסטודנטית:
·         תוכל לתאר ולהסביר במה עוסקים דיני הנזיקין.
·         תבין את עקרונות היסוד עליהם מושתתים דיני הנזיקין.
·         תוכל להציע פתרונות משפטיים לבעיות דומות, אך לא זהות, לאלו שנדונו בקורס, וזאת בהתבסס על הידע שנרכש במהלך הקורס.
·         תוכל להציע ניתוח ראשוני ובסיסי לשאלות הקשורות לפרשנות ראויה של כללים משפטיים בהתאם לעקרונות הניתוח שנלמדו בקורס.  
מטלות הקורס:
1.      השתתפות אקטיבית מידי שיעור והפגנת יכולת ניתוח של פסקי הדין.
2.      פתרון מספר מטלות כתובות.
3.      מבחן סופי.
מרכיבי הציון: עבודות 20%, בחינה סופית 80%.
אופן הבחינה: ללא ספרים.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת