חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  משפט ישראלי
  Introduction to Israeli Law  
1411-9103-10
סמ'  א'1200-1400035 טרובוביץ משפשיעור פרופ שחר יורם
סמ'  א'1200-1400035 טרובוביץ משפשיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
משפט ישראלי – פרופ' יורם שחר
Introduction to Israeli Law
משפטה של מדינת ישראל הושפע ומושפע ממספר שיטות משפט זרות בינהן המשפט האנגלו-אמריקאי, המשפט הקונטיננטלי ושיטות משפט דתיות שונות. בחלקו הראשון של הקורס נדון בקצרה בהיסטוריה ובמאפינים של שיטות אלה. בחלקו השני נעסוק באופן שבו שבו עיצבו שיטות אלה את המשפט בישראל בתקופות שונות החל משלהי העידן העות'מני ועד היום. כמו כן נעסוק בחלק זה של הקורס במספר מאפיינים מרכזיים של המשפט הישראלי כיום כמו אופי הפסיקה והחקיקה, מאפייני המחקר והחינוך המשפטי, והיחס בין משפטה של המדינה למערכות משפט לא מדינתיות.
מרכיבי הציון: בחני פתע/בקיאות 5%, עבודות 20%, בחינה סופית 75%. יינתן ציון מיטיב עד 5 נקודות לפי שיקול דעת המרצה.
אופן הבחינה: עם ספרים.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת