חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  תפקיד המשפט בהסדרת הקניין המשפחתי
  Law, Family and Property  
1411-7196-30
סמ'  א'1600-1800204 טרובוביץ משפשיעור ד"ר ברוידא יעל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

תפקיד המשפט בהסדרת הקניין המשפחתי –ד"ר יעל ברוידא-בהט

לכללים המשפטיים החלים על הרכוש המשפחתי השפעה ניכרת על חייו של כל אדם המצוי בקשר זוגי ארוך-טווח — ולפיכך על רובה המוחלט של האוכלוסייה. הם משפיעים הן על זוגות נשואים, הן על זוגות החיים כידועים בציבור; הם חלים הן לאורך הנישואים, הן עם סופם. דיני הרכוש המשפחתי משפיעים במידה ניכרת, כמובן, כאשר בני-זוג מכפיפים עצמם לברירות המחדל הקבועות בחוק, אך הם משפיעים גם כאשר בני-זוג מחליטים בהסכמה משותפת להחיל על עצמם כללים אחרים. ההשפעה, חשוב להדגיש, אינה רק במישור הקנייני ואינה מתמצה בשאלות של ניהול הנכסים בזמן הנישואים וחלוקת הרכוש עם סופם. השפעתם של דיני הרכוש המשפחתי ניכרת גם במארג היחסים בין בני-הזוג, בחלוקת התפקידים במשפחה, ביחסי הכוחות במשפחה וכן הלאה.

הקורס נועד להעמיק את ההכרות של הסטודנטים והסטודנטיות עם הכללים המשפטיים הללו ועם העקרונות התיאורטיים העומדים בבסיסם. לאורך הקורס נדון בשאלות העוסקות בהגדרת הרכוש המשפחתי (מה נכלל בו ומה מוחרג ממנו); בסוגים השונים של רכוש משפחתי (נדל"ן, נכסי קריירה, השקעות וחובות, וכן הלאה); במשטרים האפשריים להסדרת הרכוש המשפחתי; בהשלכות המעשיות והאקספרסיביות של החלת המשטרים השונים על סוגי הנכסים השונים; בכוחם של התפיסה החוזית של הנישואים; ובכוחם של כללי ברירת-מחדל. השיעורים ישלבו בין דיון דוקטרינרי בכללים אלו לבין דיון במטרותיהם, בתפקידיהם ובהשפעותיהם הגלויות והסמויות. לפיכך, הקורס מיועד הן לסטודנטים ולסטודנטיות השואפים להרחיב את הכרותם עם הכללים, הן לאלו המכירים את הכללים ומעוניינים להעמיק את ההבנה התיאורטית שלהם. הקורס יתמקד במשפט הישראלי, אך יוזכרו בו דוגמאות משיטות משפט אחרות.

ד.מ: דיני משפחה.

מרכיבי הציון: בחינה סופית 100%.

אופן הבחינה: עם ספרים.

Course description
Law, Family and Property
Legal rules that apply on marital property have tremendous impact on couples’ lives. They influence the lives of married spouses, as well as on cohabitants. They apply during the marriage and at its dissolution. Their impact is apparent when the couple is subject to the default rules, as well as when the spouses agree to diverge from them. They relate to property, but also influence on the contours of spousal relations, on the division of labor within the family, on the power relations, etc.
During the course the students will deepen their knowledge and understanding of the rules that apply on marital property, and with the theoretical principles on which they are based. We will focus on questions regarding the definition of marital property; various kinds of marital property (real estate, career assets, investments and debts, and so on); possible regimes for regulating marital property; the impact of the contractual approach to marital property; and the power of default rules. The course will combine between doctrinal discussion and theoretical ones. Therefore, it is tailored both for students who are not familiar with the issue of marital property, and for those who are familiar with the rules but wish to deepen the theoretical understanding of them. The course will focus on Israeli law, but will also include examples from other legal systems.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת