חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  אפליה
  Discrimination: Law and Philosophy  
1411-6987-01
סמ'  ב'1000-1200301 טרובוביץ משפשיעור ד"ר תירוש יופי
סמ'  ב'1200-1400301 טרובוביץ משפשיעור
דרישות קדם   בחינה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

אפליה - ד"ר  יופי תירוש

אפליה היא התנהגות אנושית בסיסית – אנחנו עושים אבחנות כל העת ומחליטים החלטות על בסיסן. מתי על המשפט לאסור על אפליה? אילו הזדמנויות ומשאבים ראוי לחלק באופן שוויוני, על מי מוטלת החובה לעשות כן, ומה המשמעות של חלוקה שוויונית? מהן ההשפעות של אפליה על טובין ראשוניים כמו חירות, כבוד האדם, רווחה ושוויון? איך אפשר (והאם צריך) להתמודד עם הטיות קוגניטיביות סמויות של שחקנים חברתיים?

הקורס יבחן את סוגי הדינמיקה החברתית שיוצרים אפליה ואת האתגרים בעיצוב כללים אפקטיביים למניעתה. נבחן אפליה בתחומי משפט שונים – במשפט האזרחי, הפלילי, הפרטי, והציבורי, ונבין את אופיין השונה של אפליות כלפי קבוצות שונות (אפליה על רקע מין, מיניות, גיל, לאום, מוגבלות וכו').

מלבד עבודת אמצע ובמבחן מסכם (בספרים סגורים), חובות הקורס כוללות כתיבת שני ניירות עמדה במועדים שייקבעו מראש עבור כל סטודנט בתחילת הקורס. הסטודנטים שכתבו נייר עמדה לקראת השיעור מצופים לתרום באופן פעיל לדיון בכיתה.

מרכיבי הציון: עבודות 15%, ניירות עמדה 10% (2 ניירות עמדה, כל אחד 5%), בחינה סופית 75%.

אופן הבחינה: ללא ספרים.

Course description
Discrimination: Law and Philosophy
Discrimination is a basic human behavior. We constantly make distinctions and base our decisions on them. When should the law ban discrimination? What resources and opportunities should be allocated equally, whose duty is it to do so, and does equal distribution actually mean? How does discrimination shape access to primary goods such as liberty, dignity, welfare, and equality? How and why should the law address unconscious cognitive biases of social actors? The class examines the challenges of designing antidiscrimination laws effectively. It surveys discrimination in different legal areas, such as civil, criminal, private, and public law, and dedicates attention to the communalities and particularities of different types of discrimination, e.g. discrimination based on sex, sexuality, age, nationality, or disability.
 
In addition to a midterm paper and a final exam (no external material), course requirements include two reaction papers, in dates that will be determined for each student at the beginning of class. Students who submitted a paper for a given class are expected to contribute to class discussion.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת