חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  רגולציה של שווקים
  Regulation of Markets  
1411-6590-40
סמ'  א'1800-2000207 טרובוביץ משפשיעור פרופ גילה דיויד
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
רגולציה של שווקים – פרופ' דיויד גילה
Regulation of Markets
הקורס ידון בסוגיות שונות הקשורות לרגולאציה של שווקים. נתחיל מכלי ניתוח כלליים שבוחנים צורות שונות של תחרות או אי תחרות, קרטליזאציה סמויה של השוק, ונראה כיצד בודקים את מידת התחרותיות של שוק. לאחר מכן נעסוק בסוגיות ספציפיות, ככל שירשה הזמן, לרבות השקעות צולבות (עם יישום על מתווה הגז), איסור אפלייה בין לקוחות, חילופי מידע בין מתחרים (עם יישום על שקיפות מחירים סיטונאיים ותיעוד נתחי שוק על ידי משרד התחבורה), "סיכול ממוקד" (עם יישום על שוק הגז הביתי), אינטגראציה אנכית בין ספק ללקוח (עם יישום על הרפורמה בחברת חשמל), חוק הריכוזיות וריכוזיות כלל משקית, פתיחת בתי החולים לחברות תחליפי החלב לתינוקות, כרטיסי אשראי, בנקאות, והפרדת כרטיסי אשראי מבנקים. אם ירשה הזמן, נדון גם בעצמאות רגולטורים מול משילות.
ד.מ.- מי שלמד את הקורסים הגבלים עסקיים א'/הגבלים עסקיים ב', אינו רשאי להירשם לקורס זה.
מרכיבי הציון: בחינה סופית 100%.
אופן הבחינה: עם ספרים.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת