חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  גישות תיאורטיות למשפט
  Theoretical Approaches to Law  
1411-5466-30
סמ'  ב'1800-2000105 טרובוביץ משפסמינר ד"ר ברוידא יעל
פרופ קרייטנר רועי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

גישות תיאורטיות למשפט – פרופ' רועי קרייטנר, ד"ר יעל ברוידא-בהט

Theoretical Approaches to Law

הקורס מיועד לפתוח בפני התלמידים צוהר להיכרות עם יסודותיה התיאורטיים והמתודולוגיים של הדיסציפלינה המשפטית בעת הנוכחית.

במסגרת הקורס יתארחו מורים מן הפקולטה למשפטים, אשר יציגו גישות תיאורטיות מרכזיות לחקר המשפט וינתחו יישומים אפשריים של גישות אלה.

בין השאר, יידונו במסגרת הקורס היחסים שבין זרמים תורת-משפטיים שונים, וכן תידונה השפעות-הגומלין שבין המשפט לבין דיסציפלינות אחרות (כגון: סוציולוגיה, היסטוריה, כלכלה, חקר התרבות, תורת הספרות).

קורס חובה לתלמידי תואר שני במסלול ללא תזה (הקורס פתוח לתלמידים אלה בלבד).

מרכיבי הציון: עבודות בכתב 100%.

הסמינר מזכה ב-2 ש"ס.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת