חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  חופש הביטוי בדמוקרטיה ליברלית
  Freedom of Speech in A Liberal Democracy  
1411-5078-01
סמ'  ב'1400-1600100 טרובוביץ משפשיעור ד"ר דיין אורבך אילנה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
חופש הביטוי בדמוקרטיה ליברלית - ד"ר אילנה דיין-אורבך
מהי ההצדקה התיאורטית לקיומה של זכות יסוד המגנה על חופש הביטוי? האם המטרה היא לגונן על מתחם נטול צנזורה שבו חפשי הפרט לבטא את עצמיותו, או שמא עניינו של חופש הביטוי בהבטחת המידע הנחוץ לציבור הבוחרים ככלל על מנת לקבל החלטות מושכלות בתהליך הדמוקרטי? לשון אחרת, האם מגנה הזכות לחופש הביטוי על פיו של הדובר או על אזניהם של המאזינים לו?
מן התשובות האפשריות לשאלות הללו נגזור כלים לניתוח הדין הקיים והדין הרצוי. נבדוק איך מתורגמים משאבים אנושיים שונים, דוגמת כסף, כח, כריזמה או יכולת רטורית, למושגים של ביטוי אנושי, ואיך משפיע תהליך התרגום על בריאות הדיון הציבורי הנחוץ לדמוקרטיה. את תיאוריות הביטוי השונות שיידונו, ניישם על סוגיות מפתח משפטיות כגון ההגנה על ביטויי שנאה, שליטה כמו-מונופוליסטית באמצעי התקשורת, השפעת פוליטיקאים ומפרסמים על תכנים עיתונאיים, והביקורת הפמיניסטית על חירות הביטוי הפורנוגרפי.
ד.מ. - משפט חוקתי.
מרכיבי הציון: בחינה סופית 100%.
אופן הבחינה: עם ספרים.
Course description
Freedom of Speech in a Liberal Democracy
1. Can we develop a viable model of "democratic speech"? Can a detailed legal doctrine be established to provide courts with an applicable model of the "Democratic Theory of Free Speech"?
2. The course's point of departure is the constitutional analysis of Free Speech, the various theories of speech (autonomy, search for truth, and democratic deliberation, i.e. public debate).
3. The monumental cases of the American Supreme Court move us to the next phase of the discussion: is freedom of speech trapped within the Free Speech Tradition, thus being kept hostage by liberalism, and blind to huge changes in media and society?
4. The focus on democratic theory of free speech (centered on collective discourse rather than individual speech) occupies a significant part of the discussion in class: the rationale of the theory, it's flaws and critics, and yet the necessity to establish "conditions of speech", which will accommodate those who have less power and means, hence the need to make the "shift of paradigm" – from the "street corner speaker" to the arena of public debate; from the words of the speaker, to the ears of the listeners; from the individual to the public; from the liberal obsession with individual autonomy to the democratic need for collective self-government.
5. An attempt to develop a model of public debate, which will serve as a basis for a legal doctrine to be applied by the courts under the democratic theory of free speech.
6. Case studies: pornography and hate speech (are they just another manifestation of our model?)

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת