חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  כלכלה התנהגותית לניהול
  Behavioral Economics for Management  
1221-4325-01
ניהול | חוג לניהול
סמ'  ב'1400-1600404 רקנאטישיעור ד"ר ארד אילה
סילבוס מקוצר
 דרישות קדם:  כלכלת עסקים ב'
קורס משותף עם תלמידי התכנית למצטיינים פכ"מ .
 
הערה: לצורך מילוי הדרישות כמפורט לעיל, מתבקש התלמיד לעיין גם בתכנית הלימודים ובטבלת ההמרה של קורסים חלופיים.  
 
כלכלה התנהגותית עוסקת בהחלטות שסוטות באופן שיטתי מהמודל הכלכלי הקלאסי של האדם הרציונלי. בקורס זה נדון בעדויות אמפיריות על השפעת גורמים פסיכולוגיים על התנהגות כלכלית וננתח מודלים פורמליים שמביאים בחשבון התנהגות שאינה רציונלית. להלן מספר דוגמאות לנושאים שנסקור: חשבונאות מנטלית, קבלת החלטות בתנאי אי ודאות, העדפות חברתיות, השפעת תמריצים כספיים, רציונליות מוגבלת בחשיבה אסטרטגית והשפעת הטיות צרכנים על תחרות בין פירמות. בכל נושא, נציג את המודל ה"התנהגותי" מול המודל הרציונלי ונבחן כיצד הטיות התנהגותיות שונות משפיעות על שווקים כלכליים, ניהול ומדיניות ציבורית.
סילבוס מפורט

ניהול | חוג לניהול
1221-4325-01 כלכלה התנהגותית לניהול
Behavioral Economics for Management
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר ארד אילה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת