חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  זהות בעידן דיגיטאלי
  Identity in a Dgital Age  
1085-3091-01
מדעי החברה | תקשורת
סמ'  ב'0900-1200421 נפתליסמינר ד"ר אשורי צבן תמר
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

טכנולוגיות מדיה מבוססות רשת מאפשרות חשיפת זהות ומרכיבי אישיות שלפני שנים ספורות נתפסו בלתי אפשריות. אבל, ההתפתחויות החדשות מציבות גם אתגרים חדשים. חוקרים, יזמים, מחוקקים הפועלים בשלל זירות מנסים להבין את האפשרויות והקשיים הטמונים בשינויים אלו כמו גם את השפעתם על הפרט ועל הקבוצה. בקורס נצביע על שינויים מהותיים הנוגעים לאופן בו טכנולוגיות חדשות משפיעות על מנגנונים של "ניהול זהות" ונדון באופן ביקורתי בהשפעתם של ההתפתחויות הללו על פרטים וקבוצות הפועלים בשלל ספרות חברתיות.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת