חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מנגנונים מוחיים של למידה וזיכרון בבני אדם
  Neural Mechanisms of Human Learning and Memory  
1071-5706-01
מדעי החברה | חוג לפסיכולוגיה
סמ'  א'1400-1600214 שרתשיעור ד"ר צנזור ניצן
סמ'  ב'1400-1600214 שרתשיעור
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס יתמקד במנגנונים המוחיים של למידה וזיכרון בבני-אדם, במגוון סוגים (תפיסתי, מוטורי, דקלרטיבי). נדון בספרות עדכנית בנושא, והסטודנטים ייחשפו למערכי מחקר עדכניים בתחום, המערבים פסיכופיזיקה, fMRI, EEG, פרמקולוגיה, וגרייה מוחית לא פולשנית. ​דרישות: קריאה ודיון של ספרות עדכנית (מיוצגת מטה), הצגה בכיתה.
Course description
The course will focus on the brain mechanisms underlying human learning and memory, spanning multiple domains (perceptual, skill, declarative). We will discuss up to date literature in the field, and the students will be exposed to state of the art experimental setups, involving psychophysics, fMRI, EEG, pharmacology, and non-invasive brain stimulation. Requirements: reading and discussing the current literature (represented below), presentations in class.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת