חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  יחסים ותהליכים בין קבוצתיים
  Intergroup Relations and Processes  
1071-4968-01
מדעי החברה | חוג לפסיכולוגיה
סמ'  א'1000-1200419 נפתלישיעור ד"ר שנבל נורית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס יעסוק בנושאים הקשורים ביחסים חברתיים בין קבוצות, תוך דגש על הדינמיקה של יחסי רוב-מיעוט (כלומר, קבוצות שיחסי הכוחות ביניהם אינם שוויוניים). הקורס יסקור תיאוריות ומודלים מרכזיים בתחום כגון השערת המגע, תיאוריית הזהות החברתית ותיאוריית הדומיננטיות החברתית, וינסה להבין כיצד אנשים חושבים, מרגישים ומתנהגים כלפי אחרים בהתבסס על חברותם בקבוצה מסוימת, מהם הגורמים המפריעים או מקלים על קיומם של יחסים בין קבוצתיים קונסטרוקטיביים, וכיצד ניתן לקדם פיוס בין קבוצות השרויות בקונפליקט. מבחינת הדוגמאות שייסקרו במהלך הקורס, בנוסף ליחסים בין קבוצות גזעיות ואתניות שונות (שחורים ולבנים בארה"ב, מזרחים ואשכנזים בישראל, יהודים וגרמנים וכיו"ב) נקדיש מקום גם ליחסים בין המינים ובין קבוצות בארגון. הציון בקורס יתבסס על הצגה של מאמר בכיתה (רפרט) ועל הגשת הצעת מחקר (עיונית או אמפירית) בהתבסס על החומר הנלמד.
Course description
The course will address issues of social relations between groups, with a focus on the dynamics between majority and minority groups (i.e., groups of unequal status). The course will examine major theories and models within this field, such as the contact hypothesis, the social identity theory, and the social dominance theory, and explore the way people think, feel and behave towards others based on their group membership, the factors that interfere or facilitate constructive intergroup relations, and how reconciliation between groups in conflict can be promoted. The examples examined throughout the course will include contexts of interracial and interethnic relations, such as those between Blacks and Whites in the US, Sephardic and Ashkenazi Jews in Israel, Jews and Germans etc., as well as the relations between the genders and between different groups within an organization. The final grade will be based on a class presentation and the submission of a research proposal (theoretical or empirical) based on the course materials.   
סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג לפסיכולוגיה
1071-4968-01 יחסים ותהליכים בין קבוצתיים
Intergroup Relations and Processes
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | ד"ר שנבל נורית

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת