חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מגמות חדשות בחקר קשב ומודעות
  New Directions in Attention and Consciousness Research  
1071-4782-01
מדעי החברה | חוג לפסיכולוגיה
סמ'  ב'1400-1600105 נפתלישיעור פרופ שדות לאמי דומיניק
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס עוסק בכיוונים תאורטיים חדשים, חידושים מתודולוגיים ומחקרים עכשוויים בתחום הקשב והמודעות. בכל שיעור, סטודנט ינהיג את הדיון על מאמר עדכני או יציג כיוונים חדשים למחקר וממצאים ממחקרים אלו. הקורס שואף לספק סנפשוט של התפתחויות חדשות בתחום הקשב והמודעות, לעודד דיונים מחקריים , לפתח חשיבה ביקורתית ולספק חלון לתוך מחקר בהתהוות.
Course description
The course deals with new theoretical directions, methodological innovations and recent experimental studies in the fields of attention and consciousness research. In each lecture, a student will lead the discussion on a recent article or present new directions for research as well findings from recent experiments. The objectives of the course are to provide a snapshot of the latest developments in attention and consciousness research, encourage research discussions, develop critical thinking and provide a window into research in the making.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת