חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  היבטים תיאורטיים וממצאים חדשים בזיכרון עבודה
  Teoretical Aspects of Working Memory and Some New Findings  
1071-4779-01
מדעי החברה | חוג לפסיכולוגיה
סמ'  א'1200-1400 שיעור פרופ לוריא רועי
סמ'  ב'1200-1400 שיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
בקורס נקרא מאמרים מהשנים האחרונות הרלוונטיים למחקר של זיכרון עבודה ויזואלי, נציג רעיונות למחקרים, ואת התוצאות של מחקרים אלו. הקורס מיועד למי שתחום המחקר שלו קשור באופן ישיר לזיכרון עבודה. בכל שבוע סטודנט אחר יציג מאמר/עובדה אמפירית (בשלב התחלתי או מתקדם) ונדון באופן ביקורתי אך ידידותי בממצאים.
Course description
In this course we will read articles discussing visual working memory from recent years. We will present ideas for future research and the results of the new experiments conducted in the visual working memory lab. The course is recommended for students with a strong research background in working memory. In each week, a student will present a recent published paper or an empirical work at its beginning or intermediate stage. We will critically (but in a friendly way) discuss the findings.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת