חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  קבלת החלטות:תיאוריות, מודלים ותהליכים קוגניטיביים
  Decision-Making: Theories, Models and Cognitive Processes  
1071-4748-01
מדעי החברה | חוג לפסיכולוגיה
סמ'  א'1600-1800214 שרתשיעור פרופ אושר מריוס
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס יבחן תהליכים המונחים בבסיס תהליכי קבלת ההחלטות, החל בבעיות תפיסה פשוטות, וכלה בבעיות מורכבות המערבות סיכון או שבהן האופציות מאופיינות על ידי מימדים רבים. הקורס יתמקד במחקרים התנהגותיים בקבלת החלטות, המראים שאנשים אינם תמיד אופטימליים בבחירתם, וינסה לאמוד את הסיבות לכך. לשם כך נעמת תיאוריות אלטרנטיביות כגון תיאורית הערך לעומת הגישה ההיוריסטית, ונבדוק את תפקיד הרגש בקבלת ההחלטות (התיאוריה הסומטית). חומר הקורס יהיה בשפה האנגלית ודורש חישובים מתמטיים. מטלת סיום הקורס תהיה עבודת בית.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת