חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מודלים חישוביים בתהליכים קוגניטיביים
  Computational Modeling of Cognitive Processes  
1071-4747-01
מדעי החברה | חוג לפסיכולוגיה
סמ'  ב'1300-1500426 נפתלישיעור פרופ אושר מריוס
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס יציג שיטות חישוביות בהן ניתן להשתמש לפיתוח מודלים של זיכרון, קשב, בחירה-תפישתית, קבלת החלטות, סיווג, ופיתרון בעיות, ושבהן ניתן להשתמש לניבוי כמותי לגבי הדיוק וזמן התגובה. המודלים ישמשו במחקר נוירו-קוגניטיבי, אך יתמקדו בהסבר נתונים התנהגותיים במשימות קוגניטיביות (צורה-רקע, סטרופ, מבחני זיכרון, בחירה, מטה-קוגניציה). הקורס יתמקד במיוחד בעימות בין מודלים ותאוריות מתחרות. למרות שזו אינה דרישת קדם, רקע חישובי (כגון Matlab)מהווה יתרון. חלק גדול מההערכה יתבסס על פרוייקט חישובי או סקירה ביקורתית של ספרות.
Course description

The course will introduce a variety of methods for computational modelling, which will be applied to several domains of cognition (perceptual choice, visual attention, memory and executive control). The models will be used to account for existent data and make further predictions. The course will also address controversies that involve competing models and theories. The course will consist of theoretical lectures + practicals (computational tutorials in Matlab that will show how to apply the theory to develop simulation models).

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת